Untitled

Bergov

Drobná osada Bergov (německý název Bergau lze vyložit jako "Lesní niva") byla založena parcelací panských pozemků až roku 1800. Byla součástí panství Vlčice a od zániku patrimoniální správy roku 1850 je částí obce Vlčice. Majitelům vlčického velkostatku patřil zdejší mlýn a pila, počátkem 20. století zde byla postavena i menší elektrárna. V roce 1836 zde bylo 24 domů, roku 1930 jich bylo 18 a v roce 2001 jen 15. Díky příznivější dopravní poloze - na silnici číslo I/60 - však Bergov nepodlehl tak výraznému poválečnému vylidnění jako většina jiných menších osad v Rychlebských horách.

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel Bergova podle sčítání nebo jiných úředních záznamů:

Rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

Počet obyvatel

110

104

92

75

64

87

91*)

52

42

50

60

48

32

*) z toho: 90 Němců; všichni řím. kat.

V Bergově je evidováno 15 adres, vesměs čísel popisných (trvalé objekty).
Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 13 domů, všechny trvale obydlené.


© 2007 - 2020 Obec Vlčice   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti