Untitled

Dolní les

Dolní Les (do roku 1948 nazýván též Dolní Valteřice nebo jen stejně jako německy Niederwald) byl založen jako ves mlatců-zahradníků roku 1599 u staršího stejnojmenného panského dvora. Drobná zemědělská osada pak patřila trvale k Vlčicím, i když měla od konce 18. století vlastní katastrální území. Dolní Les nebyl po II. světové válce plně dosídlen a v 50. a 60. letech počet obyvatel výrazně klesl na zlomek předválečného stavu. Z 45 domů napočtených roku 1900, respektive 38 domů napočtených roku 1930, jich roku 2001 zbylo jen 9.

Vývoj počtu obyvatel:
Počet obyvatel Dolního Lesa podle sčítání nebo jiných úředních záznamů:

Rok

1869

1880

1890

1900

1910

1921

1930

1950

1961

1970

1980

1991

2001

Počet obyvatel

191

219

191

181

159

161

174*)

90

62

23

9

11

12

*) všichni Němci, řím. kat.

V Dolním Lese je evidováno 11 adres : 9 čísel popisných (trvalé objekty) a 2 čísla evidenční (dočasné či rekreační objekty). Při sčítání lidu roku 2001 zde bylo napočteno 9 domů, z toho 6 trvale obydlených.


© 2007 - 2020 Obec Vlčice   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti