Untitled
Zpět
 Archiválie

Archiválie vystavené 23.8.2008 na Bartolomějské pouti ze Státního zemského archivu v Jeseníku

1.
listina z 1595, 20. července, Otmuchov
Hans Maltitz z Dippoldiswalde na Vlčicích, hejtman v Otmuchově, potvrzuje, že ve sporu magistrátu a pekařského cechu ve Vidnavě na jedné a Martenem Kolbem na druhé straně o dovoz cizího piva a svobodného pečení bylo hejtmanem 14. července 1595 rozhodnuto, že se Kolbe dovolával bez důkazu práva volného šenku a pečení, získaného údajně koupí Seubertichova domu, a proto se mu zakazuje šenk i pečení pod pokutou 50 těžkých marek, dokud nepodá důkazu o svém právu;- originál, papír (208×320 mm), něm., bez pečeti (odloupnuta a chybí)
2.
listina z 1610, 26. dubna, Vlčice
Jan Jindřich z Maltitzů na Hoyerschwerdau a Vlčicích stvrzuje směnu kusu zahrady se šoltysem Melchiorem Bährem ve Vlčicích;- originál, papír (206×315 mm), něm., pečeť přitištěna (sekret)
3.
Dekret k obnovení farnosti ve Vlčicích z roku 1678, po odtržení od Skorošic, kdy byl jejím duchovním správcem jmenován Heinrich Springer (inv.č.46)
4.
Křestní list Franze Brosiga z Vlčic vydaný 28.6.1833; pečeť farnosti z roku 1724 přitištěna pod papírovým krytem (inv.č.366)
5.
Protokol o předání funkce zastupitelů obce Vlčic, 19.12.1837, červená pečeť statku přitištěna (inv.č.5)
6.
Vysvědčení na odchodnou z „týdenní“ (obecné) školy pro Ferdinanda Kleina, žáka 2. třídy z Vlčic, 25.12.1863 (inv.č. 370)© 2007 - 2020 Obec Vlčice   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti