Untitled
Zpět
 Otevírání makovice kostel Vlčice 1.7.2010

Otevírání makovice kostel Vlčice
ZEMSKÝ ARCHIV V OPAVĚ
STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV JESENÍK
Tovární 18, 790 01 JESENÍK
P. Mgr. Jozef Florek
Farní úřad Bílá Voda
BÍLÁ VODA
790 69
Váš dopis č.j.:
ze dne:
Vyřizuje: Growka
Naše č.j.:
Dne: 14. 7. 2010
Přílohy:
e-mail: k.growka (at) je­.archives.cz
telefon: 584 411 710
ID datové schránky: yzmaix7
Protokol o metodické dohlídce dne 1. července 2010
Přítomni: P. Mgr. Jozef Florek, farář, Bílá Voda
Ing. Václav Kotásek, ved. stavebního odboru Biskupství ostravsko-opavského
Libuše Plhalová, býv. starostka
Milan Uhlíř, správce kostela
Ing. Eva Pulkrtová, NPÚ Olomouc
Mgr. Bohumila Tinzová, ředitelka SOkA Jeseník
Mgr. Květoslav Growka, arch. inspektor SOkA Jeseník
Milan Rychlý, VMJ, prac. Javorník
Dne 1. července byla komisionálně otevřena pamětní schránka z makovice kostela sv.
Bartoloměje ve Vlčicích. Její obsah tvořily následující dokumenty a předměty:
1. Pamětní zápis farnosti ve Vlčicích z 30. 5. 1717, papír (filigrán se znakem Františka
Ludvíka z Neuburgu, vratislavského biskupa a velmistra Řádu německých rytířů), rukopis, 2
svázané dvoulisty, přeloženy, poslední strana částečně proděravělá
2. Pamětní zápis farnosti ve Vlčicích z 7. 10. 1752, papír (filigrán se znakem Františka
Ludvíka z Neuburgu, vratislavského biskupa a velmistra Řádu německých rytířů), rukopis, 1
dvoulist, přeložen
3. Pamětní zápis farnosti ve Vlčicích z 22. 9. 1854, papír, rukopis, 1 dvoulist, přeložen
4. Pamětní zápis farnosti ve Vlčicích, místních úřadů, institucí a spolků z 16. 10. 1904, papír,
rukopis, 3 dvoulisty, přeloženy, poslední strana částečně ohořelé
5. fotografie papeže Pia X., f.: Rich. Bong, Berlin, přelomena
6. pohlednice vratislavského biskupa kardinála Georga Koppa, odeslaná 30.12.1901 Vincenzi
Braunerovi, kaplanu v Heřmanovicích
7. noviny Mährisch-schlesische Post, Olmütz 14. 10. 1904
8. noviny St. Hedwigs Blatt , Breslau 16. 10. 1904
9. noviny Neisser Zeitung, Neisse 16. 10. 1904
10. noviny Ziegenhalser Stadtblatt, Ziegenhals 13. 10, 1904
11. noviny Österreichische Volkszeitung, Warnsdorf 14. 10. 1904
12. noviny Warnsdorfer Hausblätter, Warnsdorf 16. 10. 1904
13. noviny Mährisch-Schlesischer Volksfreund, Freiwaldau 15. 10. 1904
14. noviny Mitteilungen aus M. Neustadt u. Umgebung, Mährisch-Neustadt 15. 10. 1904
15. list nedatovaných novin s ceníkem obilovin
16. brožura Gröger, Franz X.: Niklasdorf im Bieletale. I. Band., Niklasdorf 1904.
17. dvoje svaté ostatky: S. Candidi M. (sv. Candida mučednice), S. Cyriaci M. (sv. Cyriak,
poustevník)
18. ½ pečeti, včelí vosk, rozlomena, (prozatím neurčeno)
19. 5 oběžných mincí:
_ 1 haléř 1901, Cu
_ 2 haléř 1893, Cu
_ 10 haléř 1893, Ni
_ 20 haléř 1893, Ni
_ 1 koruna 1893, Ag
Položky č. 1–4 a 18 budou na základě protokolu deponovány ve Státním okresním archivu
Jeseník a přiřazeny do fondu Farní úřad Vlčice. Ostatní budou uloženy zpět do makovice doplněné o nové zápisy obce a archivu a denní tisk.
Mgr. Květoslav Growka© 2007 - 2020 Obec Vlčice   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti