Untitled

Hřibová

Hřibová (550m) - nádherně položené horské louky na úbočí vrcholu Suť (717m), přesněji v místech bývalé malebné horské vísky Pilzberg, která spadala pod nedalekou obec Vlčice. Hřibová, podobně jako několik okolních horských osad (Hraničná, Hraničky, Kamenná..), byla po 2 sv. válce trestuhodně zničena ČS vojskem. Byl ponechán pouze bývalý hostinec, ve kterém se usídlili noví přistěhovalci, a také bývalý statek, ve kterém byl donedávna ustájen dobytek. V současné době je bohužel již vše v troskách. Krásné výhledy do polské nížiny.

Vývoj názvu:
1602 Pöltzberg, 1610 Pilzberg, 1693 Peltzberg, 1722 Pültzberger Gärtner, 1806 Pilzberg, 1924 Pilcberk, 1948 Hřibová.

Osada byla pojmenována podle tehdejšího jména dnešní hory Suť.

Historie:
Pomístní název se vyskytuje již počátkem 17. století, ale k osídlení došlo až v devadesátých letech téhož století. Největší část osadníků tvořili zahradníci. V roce 1806 měla osada 123 osadníků ve 23 domcích, 1836 to bylo 141 obyvatel ve 24 domcích. V roce 1965 osada přestala existovat.


© 2007 - 2020 Obec Vlčice   |  Licenční podmínky   |  Prohlášení o přístupnosti